Bent u organisator?

Wil jij ook gebruikmaken van het safe zones systeem?

 

Omschrijving

Safe zones is een label dat aantoont dat jij als organisator/uitbater geeft om de veiligheid op je evenement/(horeca)zaak.

Het label geeft immers aan dat je aan de ingang onze software gebruikt waarmee je de toegang kan ontzeggen tot gekende ruziezoekers.

Safe zones bestaat uit een logo dat je moet vermelden op de promotie en de tickets van jouw evenement. Een flight case met benodigdheden, waarmee je aan de ingang een ID-scan kan uitvoeren.

Matrialen »

Aanvragen

WIE?
De aanvraag wordt gedaan door de organisator/uitbater van het evenement/(horeca)zaak.

Wanneer?
De aanvraag gebeurt minstens twee weken voor je de promotie laat drukken voor jouw event. Zo heb je voldoende tijd om de verplichte items op te nemen op een aantal promo-kanalen van het evenement.

Hoe?
Safe zones kan aangevraagd door u te registreren op deze website.

Registreren »

Verder verloop

Er dient een ‘overeenkomst betreffende de bewaking van de openbare orde' afgesloten te worden tussen de organisator/uitbater en Stad of gemeente, ……….......

Het afsluiten van zulke overeenkomst kan wat tijd in beslag nemen. Hier houd je hier dus best rekening mee om zeker te zijn dat alles in orde komt.

Eens de overeenkomst afgesloten wordt u hier via mail van op de hoogte gebracht, daarin ook een aantal praktische afspraken en enkele bijlagen. Die bijlagen bestaan uit :

  1. Een logo :
    Dit logo dient duidelijk vermeld te worden op alle promotie-materiaal van het evenement : flyers, tickets, affiches, website,… Het tonen van dit logo helpt bezoekers eraan te herinneren dat ze hun identiteitskaart moeten meebrengen en duidt personen met een Safe zones-toegangsverbod erop dat ze niet welkom zijn op het evenement. Zorg er dus voor dat het logo duidelijk op alle promotie-materiaal van het evenement staat. Is dit niet het geval dan kan een bezoeker met een toegangsverbod zich op het promostuk zonder logo baseren om toch de toegang op te eisen.
  2. Een vermelding voor op de tickets :
    In het kader van de wet op de privacy moet op de tickets volgend tekst worden opgenomen: Dit ticket is een overeenkomst. Bij de aankoop ervan verklaar je je akkoord dat jouw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden indien je inbreuken pleegt op het huishoudelijk reglement van de stad, gemeente ………….. Die verwerking van de gegevens gebeurt enkel in functie van de toegangscontrole op Safe zones-evenementen en zal gebeuren volgens de modaliteiten zoals vermeld in de algemene politieverordening van de stad …….. hoofdstuk , artikel (ook in bijlage).

  3. Een aantal standaard briefings :
    Uiteraard moeten jouw medewerkers en de mensen van de professionele securityfirma die je inschakelt op de hoogte zijn hoe Safe zones werkt.

Drie punten TE doen »