1. Voor de professionele securityfirma:
    Personaliseer deze briefing voor de securityfirma waarmee je voor de avond een contract sloot. Op die manier zijn ze op de hoogte wat ze moeten doen aan de ingang en indien er zich ernstige feiten voordoen op het evenement.

  2. Voor de personen uit jouw organisatie die belast zijn met een veiligheidstaak:
    Ook die vrijwilligers krijgen een briefing voor wat ze moeten doen indien zich ernstige feiten voor doen. LET OP: De personen die instaan voor een taak die betrekking heeft op persoonscontrole moeten hiervoor de toestemming hebben van de burgemeester. Je moet daarvoor ruim op voorhand (ten laatste 3 weken voor het evenement) hun naam, adres, geboortedatum en rijksregisternummer doormailen naar…………………? Nadat deze personen gecontroleerd werden op een aantal zaken (leeftijd = minimum 18 jaar, blanco strafblad, lid van de vereniging,…) krijg je van de burgemeester een schriftelijke toestemming. Zorg er zeker voor dat deze toestemming op het evenement aanwezig is !

  3. Voor de bedieners van de Safe zones “Safe Bee en laptop”:
    Deze personen krijgen een briefing hoe ze met het systeem moeten omgaan en hoe ze kunnen antwoorden op de meest gestelde vragen.